Kontrast:

Najczęstsze problemy/pytania

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY/PYTANIA PRZED ZALOGOWANIEM

  1. Jak założyć konto na platformie www.cyfrowaszkola.ceo.org.pl?
  2. Gdzie mogę znaleźć dane dostępowe (login i hasło) do mojego konta na platformie?
  3. Przy próbie zalogowania do platformy pojawia się komunikat „Niepoprawny login lub hasło!”.
  4. Wszyscy nauczyciele zgłoszeni do programu z mojej szkoły otrzymali już loginy i hasła, a ja nadal nie mam danych dostępowych, przez co nie mogę się zalogować. Dlaczego?
  5. Poprawnie zalogowałam/em się na platformie cyfrowaszkola.ceo.org.pl i zmieniłam/em hasło logowania na własne, którego teraz nie pamiętam.
  6. Zalogowałam/em się na platformę, ale po chwili zostałam/em z niej automatycznie wylogowana/y.
  7. Zalogowałam/em się poprawnie do platformy, ale zakładki w kursie są nieaktywne lub znajduję się w złym kursie.

1. Jak założyć konto na platformie www.cyfrowaszkola.ceo.org.pl?
Nie można samodzielnie założyć konta na platformie kursów, ponieważ wszystkie konta są zakładane przez pracowników Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na podstawie zgłoszeń dokonanych wcześniej przez dyrektora szkoły lub osobę do tego wyznaczoną. Przesłane przed startem programu zgłoszenie do określonego kursu zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby nadać każdemu zgłoszonemu uczestnikowi odpowiednie uprawnienia na platformie i przekazać indywidualne dane dostępowe do konta użytkownika.


2. Gdzie mogę znaleźć dane dostępowe (login i hasło) do mojego konta na platformie?
Dane dostępowe są wysyłane w momencie rozpoczęcia kursu na adres mailowy uczestnika podany w zgłoszeniu do programu. Niekiedy zdarza się, że taka wiadomość trafia do folderu SPAM lub zakładki kategoryzującej wiadomości, dlatego w okresie, kiedy spodziewają się Państwo takiej wiadomości, należy prześledzić nie tylko główny folder z wiadomościami w skrzynce odbiorczej.
Wiadomości z platformy są wysyłane z adresu cyfrowaszkola@ceo.org.pl
W przypadku, gdy wiadomości od nas trafiają do folderu SPAM, należy oznaczyć nasz adres jako zaufanego nadawcę lub w inny sposób oznaczyć, że wiadomości od nas nie są wiadomościami niechcianymi. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której kolejne wiadomości z platformy trafią do SPAM-u.


3. Przy próbie zalogowania do platformy pojawia się komunikat „Niepoprawny login lub hasło!”.
Należy upewnić się czy na klawiaturze nie jest wciśnięty przycisk [Caps Lock], gdyż wielkość liter w haśle ma znaczenie. W dalszej kolejności należy sprawdzić, czy włączony jest przycisk [Num Lock] – konieczny przy wprowadzaniu cyfr na klawiaturze numerycznej. W przypadku przeklejania danych do logowania, np. z wiadomości mailowej, warto zwrócić uwagę, czy nie została zaznaczona niepotrzebna spacja przed ciągiem znaków lub po jego końcu, co też ma wpływ na weryfikację danych przy logowaniu.

Jeżeli powyższe kroki nie przyniosły rezultatu, należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”, dostępnej tuż pod przyciskiem logowania. Po kliknięciu tego napisu system poprosi o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane przypomnienie. Ważne, aby wpisać ten adres, na który zostało zarejestrowane konto na platformie, gdyż tylko on zostanie rozpoznany przez system.


4. Wszyscy nauczyciele zgłoszeni do programu z mojej szkoły otrzymali już loginy i hasła, a ja nadal nie mam danych dostępowych, przez co nie mogę się zalogować. Dlaczego?
Przyczyn może być kilka. Przede wszystkim warto sprawdzić folder SPAM swojej skrzynki pocztowej lub zakładki kategoryzującej, gdyż często właśnie tam trafiają wiadomości wysyłane z platformy. Jeżeli tam również nie ma loginu i hasła do platformy, należy skontaktować się z CEO, pisząc na adres karol.izdebski@ceo.org.pl.


5. Poprawnie zalogowałam/em się na platformie cyfrowaszkola.ceo.org.pl i zmieniłam/em hasło logowania na własne, którego teraz nie pamiętam.
W tej sytuacji należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”. Link do niej jest widoczny tuż pod przyciskiem logowania. Po jej użyciu, system poprosi o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane przypomnienie. Ważne, aby wpisać ten adres, na który zostało zarejestrowane konto na platformie, gdyż tylko on zostanie rozpoznany przez system.


6. Zalogowałam/em się na platformę, ale po chwili zostałam/em z niej automatycznie wylogowana/y.
Czasem na platformie pojawia się problem tzw. „podwójnego logowania”. W przypadku, gdy na platformie jest w danej chwili zalogowanych wielu użytkowników, może być wymagane ponowne wpisanie danych logowania.


7. Zalogowałam/em się poprawnie na platformę, ale zakładki w kursie są nieaktywne lub znajduję się w złym kursie.
W takiej sytuacji należy przejść do zakładki „Lista kursów”. Aby zalogować się do kursu, należy kliknąć ikonę zielonej strzałki w kolumnie „Rozpocznij”.


Kurs, w którym jest się aktualnie zalogowanym, będzie oznaczony niebieskim kółkiem.


Aby po każdym zalogowaniu na platformie być automatycznie logowanym do danego kursu, warto również oznaczyć dany kurs jako „Domyślny”.


Informacje o kursie, do którego jest się aktualnie zalogowanym, można sprawdzić także w prawym górnym rogu ekranu, rozwijając listę ikoną „strzałki”.


Na tej liście, oprócz danych użytkownikai nazwy kursu, w którym jest się aktualnie zalogowanym, można sprawdzić pełnioną rolę w kursie oraz datę ostatniego logowania.